Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cerita Kidang Kencana Dalam Bahasa Jawa


     Ing Pengembaraan, Sakwise Ngentuk Hukuman Buwang Sajrone 15 Taun, Rama, Sinta Lan Lesmana Ana Neng Tengah Alas. Pas Dekne Kabeh Nelu Lagi Ngaso, Sinta Dikejutkan Karo Mubarang Pemandangan Sing Menakjubkan Banget. Seekor Kijang Sing Ayu, Lincah, Lan Lulang Awake Arupa Kemasan Mlayu Lan Berloncatan Kian Mrene. Ati Sinta Tergoda Kanggo  Entuk Nduweni Kijang Sing Becik Mendung Kuwi. Mula Karo Sinta, Banget Memohon Marang Rama Bojone Kanggo Entuk Nangkep Kijang Kencana Urip-Urip Kanggone. Rama Menyayangi Banget Sinta Isterinya Mula Karo Seneng Cita Dheke Meluluskan Permohonan Isterinya. Sadurung Lunga Mengejar Kijang Kencana, Rama Berpesan Marang Arine.

Lesmana, Tulung Jaga Kakandamu Sinta, Sajrone Aku Lunga Nangkep Kijang Kencana. Kaslametan Sinta Sakebake Aku Serahkan Tumekamu, Aja Kepati-Pati-Ping Kowe Tinggalake Dheweke Sawong Awak …

Becik Kakanda Rama, Pesan Kakanda Arep Sambiyen Aku Eling, Nduwe Ati-Atia Kakanda …” Mangkana Ucap Lesmana.

     Karo Menyusuri Jejak Neng Lemah, Rama Melacak Keanan Kijang Kencana. Jejak Kuwi Terus Dheke Meloni Tekan Ditengah Alas Sing Lebat Banget Nganti Sinar Srengenge Ora Tembus Neng Inge. Gelap Menyelimuti Kahanan Alas Kuwi, Lan Jejak Kijang Kencana Uwis Ora Ton Lagi. Neng Wektu Kegundahan Ati, Rama Ndelok Sekelebat Ayangan Kijang Kencana. Mula Kepati-Pati Bidik Panaha Melesat Lan Bener Babagan Sasaran. Kijang Kencana Tergelepar Neng Bumi, Karo Panah Menancap Neng Awake. Arep Nanging, Mubarang Keajaiban Kedadean. Ilange Kijang Kencana Disusul Kenjedulan Buta Kalamarica Sing Bengok Lantang. Bengokan Kuwi Menggema Menyang Semubarang Penjuru Alas, Krungu Mirip Banget Seolah Rama Lagi Ngalami Mubarang Musibah.  Dewi Sinta Karuhan Banget Krungu Bengokan Kuwi, Mangkana Uga Lesmana. Sinta Kuwatir Banget Karo Malapetaka Sing Bokmenawa Menimpa Rama Bojone. Liya Perkarane Lesmana, Dheke Kenal Banget Karo Kabisan Rama, Mula Dheke Memastikan Menawa Swara Kuwi Dudu Swara Rama. Mula Pas Sinta Mendesak Lesmana Kanggo Lunga Memastikan Enek Rama, Lesmana Menolak Lan Bersikeras Kanggo Tetep Menjagai Sinta. Sinta Dadi Kesal Ati Lan Tercetus Ucapan Sing Ora Banget Mengenakkan Ati Lesmana.

“ Saiki Aku Tahu, Primen Sifat Aslimu Dinda Lesmana. Jebulna Meneng-Meneng Kowe Pengen Nduweni Aku, Kowe Benke Kakanda Rama Celaka, Lan Kowe Karo Leluasa …”

“ Cukup Kakanda Sinta!, Aku Ngabekti Banget Kakanda Rama. Bahkan Jiwa Ragaku Rela Kukorbankan Demi Labuh Kebekten Kakanda Rama. Dadi Kleru Gedhe Nek Kanda Sinta Berprasangka Adhepku Kaya Kuwi …” Durung Bubar Sinta Karo Ukarane, Diputus Karo Ucapan Lesmana.

“ Becika Nek Kakanda Bersikeras,. Arep Aku Wenehi Wates Kanggo Kakanda Sinta, Harap Ora Melanggar Wates Iki, Demi Kaslametan Kakanda Sinta Sementara Aku Tinggal Kakanda Sawong Awak” Sambung Lesmana.

     Lesmana Nggawe Wates Bentuk Lingkaran Disekitar Sinta Adeg. Ora Ana Samubarang Sing Entuk Mekewuhi Sajrone Tetep Neng Ing Garis Wates Kuwi. Banjur Lesmana Tinggal Sinta Kanggo Nggoleki Rama.

    Sementara Kuwi, Rama Uga Kaget Arep Bengokan Kalamarica, Buta Mripat-Mripat Saka Raja Alengka Dheweke Rahwana. Mula Dheke Keling Arep Kaslametan Sinta Lan Gage Tinggal Panggon Kuwi Kanggo Ndelok Enek Isterinya. Neng Tengah Dalan Berpapasan Karo Lesmana, Tambah Cemaslah Ati Rama Amarga Sinta Ora Ditemonane. Sadurung Rama Pitakon Babagan Sinta, Lesmana Nerwelakne Lingguh Perkara Sagenah-Genahe Ngapa Sinta Dheke Tinggalake Sawong Awak.

“ Aduh!, Katiwasan Dinda Lesmana … Iki Tentu Gelagat Anane Seseorang Sing Nyoba Memperdayai Awake Dhewe. Yo Awake Dhewe Gage Nemoni Kakandamu Sinta … “

    Sinta Rumangsa Heran Neng Tengah Alas Sing Sepi Iki Ana Sawong Mbah Putri Njaluk-Jaluk. Dheke Memohon Las Asihan Diweh Saithik Banyu Ombe Kanggo Pangicul Dahaga Sing Direkasane. Sinta Ora Menyadari Nek Mbah Putri Kuwi Yaiku Jelmaan Rahwana Raja Si Angkara Murka. Rahwana Memanfaatkan Pangapesane Wedok Sing Ora Tegaan Nek Ndelok Sing Memelas Neng Adhepe. Kedadeyana Apusi Daya Rahwana. Pas Tangan Sinta Metu Wates Lingkaran Kanggo Mengulurkan Secawan Wedang, Disambarnya Tangan Mungil Kuwi Lan Terperangkaplah Sinta Neng Pelukan Rahwana, Digawane Abur Menyang Angkasa Karo Diiringi  Guyu Gelak Rahwana Membahana Menikmati Kekedadeyane Ing Nglakoke Apusi Daya.

    Jatayu, Manuk Garuda Sing Nyoba Nulung Sinta Saka Cengkeraman Rahwana Ora Ubaya Lagi Abur, Lan Terpuruk Neng Raen Lemah Karo Kebak Tatu Amarga Sabetan Pedhang Rahwana.


    Perjuangan Dawa Nunggu Neng Ngarep Rama Lan Lesmana Kanggo Membebaskan Sinta Saka Sasuk Kapan Rahwana.

1 comment for "Cerita Kidang Kencana Dalam Bahasa Jawa"