Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Teks Narasi Bahasa Jawa


     Hallo adik-adik semua, apakabar, bagaimana sekolah kalian semua? pasti menyenangkan bukan walaupun banyak tugas-tugas yang belom dikerjakan. Disini saya ingin membantu kalian semua, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai materi pelajaran Bahasa Jawa, materi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini ialah mengenai contoh Teks narasi yang menggunakan Bahasa Jawa. Yuk kita langsung saja ke pembahasan berikut ini.

Contoh Teks Narasi Bahasa Jawa

Contoh 1

PERANG SURABAYA

     Ing tanggal 10 November 1945 meletuslah setunggaling gerakan perlawanan rakyat surabaya kangge mengusir penjajah walandi lan para sekutunipun saking tanah air mliginipun kangge laladan surabaya.

     Perang puniki wiwitan saking kemarahan tentara inggris akibat terbunuhipun salah setunggal pangageng piyambakipun sedaya, inggih punika brigadir jenderal mallaby. akibat tewasipun pangageng piyambakipun sedaya, inggris lan para sekutunipun nyukani setunggaling ultimatum kalih sedaya pejuang ingkang wonten ing surabaya kangge enggal nyerah.

     Sanesipun nyerah , ultimatum kasebat malah dipunanggep dados penghinaan dening para pejuang lan rakyat surabaya. piyambakipun sedaya mbentuk setunggaling milisi-milisi perjuangan kangge ngajengi pihak inggris ingkang ngancem kangge nyerang.

     Sumerep ultimatumipun dipuntolak, inggris lan para sekutunipun srengen ageng. lajeng ing tanggal 10 november enjing piyambakipun sedaya melancarkan serangan ageng-agengan medal seganten, udara, lan darat kalih[kaliyan] mengerahkan kirang langkung 30.000 infanteri.

     Sacacah montor mabur, tank, lan kapal perang dipunarahaken tumuju surabaya. kitha surabaya diserang telas-telasan dening pihak sekutu. piyambakipun sedaya mengebom bardir gedung-gedung pamarintahan lan mejahi sedaya parang pejuang ingkang terlibat.

     Kedadosan wekdal puniku sanget-sanget mengerikan, pembunuhan kedados dimana-mana lan ndamel para pejuang saya kadhesek. nanging wonten jawi dugaan, rencana piyambakipun sedaya kangge ngawonaken kitha surabaya lebet 3 dinten sande total.

     Sedaya pejuang lan rakyat surabaya mandhap dhateng {margi, mlampah} kangge nglampahaken perlawanan. sengkuyung para pejuang rakyat surabaya ing wanci puniku membara sanget. bab puniku dipunamargikaken berkat munculipun setunggaling tiyang nem-neman ingkang naminipun bung tomo.

     Pada saat itu Bung Tomo dengan gagah berani memberikan sebuah pidato kepada rakyat Surabaya untuk membakar seluruh semangat juang yang mereka miliki walaupun sampai titik darah penghabisan.

     Pertempuran surabaya kedados sawentawis 3 minggu lan dipunmenangaken dening pihak sekutu, sanadyan kitha surabaya dhawah ketangan sekutu, perlawanan rakyat surabaya ing wanci puniku mbangkitaken sengkuyung juang sadayaning masyarakat indonesia.Contoh 2

PERTRUNGAN WONTEN ENJING BUTA

     Kala puniku mentari dereng tangi saking peraduanipun, ayam jago nggih dereng nglampahaken tugasipun. nanging pak raden sampun medal saking kediamanipun. kulitipun ingkang keriput lan tipis seolah-seolah mboten mempan ajeng hembusan angin enjing ingkang usaha membekukan kulitipun. tanganipun ingkang kekar memikul setunggaling pacul ditangan kiwanipun dene ditangan tengenipun nyepeng setunggaling bingkisan ageng. ing wanci piyambakipun mlampah kan sukunipun tumuju sabinipun, lampahanipun ndadak mendel dening tangisan lare bayi ingkang ngrisak keheningan ing wanci puniku. kalih raos ajrih pak raden madosi sumber duginipun suwanten tangisan puniku. kepripun terkejutipun pak raden sumerep setunggaling tiyang ingkang mungil sanget lan lucu tergeletak wonten andhaping pohon beringin ageng puniku. kala piyambakipun nyobi kangge nginggahaken bayi puniku, ndadak wonten setunggal sima ingkang cekap ageng badhe nyerangipun . nanging kalih cekatan pak raden mengelak terkaman sima puniku. kasunyatanipun suwanten tangis bayi puniku, tumut ngulemi setunggal sima . lan ketingalipun sima kasebat saweg luwe . sima kasebat tansah mandengi bayi kasebat kalih[kaliyan] tatapan ingkang mengerikan sanget. sumerep sima kasebat , pak raden nyobi nebihaken sima kasebat kalih ngangge paculipun. ananging sima puniku wangsul nglawan. piyambakipun berbalik kangge nyerang pak raden lan kasil melukai pak raden. piyambakipun dhawah dhateng siti lan kadhesek, wanci sima badhe menerkamipun malih, pak raden mendhet paculipun ingkang wonten ing sisi badanipun puniku. alhasil pak raden kuwawi ngawonaken sima puniku kalih paculipun ingkang kasil menembus wetheng sima dumugi sima puniku pejah. sasampunipun kasil mejahi sima puniku, pak raden nginggahaken bayi kasebat kangge piyambakipun bekta wangsul kerumahipun kangge diurus lan dipuninggahaken dados larenipun.


Post a Comment for "Contoh Teks Narasi Bahasa Jawa"